Programkoncessioner för radio beviljades

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2016 14.00 | Publicerad på svenska 28.4.2016 kl. 14.03
Pressmeddelande

Statsrådet har den 28 april 2016 beviljat programkoncessioner för radioverksamhet i Helsingfors, Lahtis och Kankaanpää. På dessa orter var antalet ansökningar större än antalet lediga frekvenser att dela ut och därför överfördes besluten om programkoncessionerna på statsrådet.

Koncessionerna gick till

Salesheli Advisors Oy/Business FM

Helsingfors 89,7 MHz

Järviradio Oy/Järviradio

Helsingfors 103,1 MHz (som en del av frekvenshelhet 14)

Kevyt Kanava Oy/Radio Kajaus Länsi-Suomi

Kankaanpää 100,7 MHz (som en del av frekvenshelhet Vasa 3)

Mediatakojat Oy/Radio Melodia

Lahtis 103,8 MHz (som en del av frekvenshelhet 19)

I och med beslutet inleder en helt ny lokalradio, Business FM, sin verksamhet Helsingfors. Den andra av frekvenserna i Helsingfors beviljades Järviradio Oy, som nu fick en långvarig koncession. Kevyt Kanava Oy och Mediatakojat Oy kan utvidga täckningsområdet för tidigare beviljade koncessioner i Kankaanpää och Lahtis.

Programkoncessionerna gäller till och med den 31 december 2019.

Kommunikationsverket har redan tidigare beviljat koncessioner till den del som det inte rådde någon knapphet på frekvenser.

Koncessionsförfarandet syftar till att främja yttrandefriheten och säkerställa ett mångsidigt radioprogramutbud, också med tanke på behoven hos särskilda grupper bland allmänheten. Koncessionsförfarandet bidrar också till att säkerställa en effektiv användning av frekvenserna.

Ytterligare information:

Mirka Meres-Wuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2595

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2668

Anne Berner