Priserna på taxiresor stiger den 1 juli

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2014 9.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

De maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken stiger i genomsnitt med 1,2 procent. Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 18 juni. De nya priserna träder i kraft den 1 juli.

För staten, kommunerna och Folkpensionsanstalten innebär höjningen av taxitaxan tilläggskostnader på uppskattningsvis 6 miljoner euro om året.

Den offentliga förvaltningen står för ca 40 procent av den totala omsättningen för taxitrafiken i Finland. År 2011 var den totala omsättningen för taxitrafiken drygt en miljard euro.

Sedan 2013 anges maximipriserna i förordningen utan mervärdesskatt (moms). Momsen för taxitrafiken är 10 procent. Taxikunderna ska likväl alltid informeras om resans totalpris, inklusive gällande moms.

Enligt lagen om taxitrafik bestäms maximipriserna årligen genom en förordning av statsrådet. Maximipriserna ska vara kostnadsorienterade och förändringarna i kostnadsnivån granskas med hjälp av ett kostnadsindex för taxitrafiken. Från i fjol har de totala kostnaderna inom taxitrafiken stigit med 1,2 procent.

Ytterligare information
Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 34 2544