Principbeslut om Yle-finansiering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2011 14.12 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Statsrådet har antagit ett principbeslut om finansieringen av Rundradion Ab (Yle). Beslutet grundar sig på ett meddelande som riksdagsgruppernas ordförande gav den 16 december 2011.

I principbeslutet presenteras de centrala riktlinjerna för reformen av Yles allmännyttiga verksamhet och åtgärder för att genomföra reformen.

Riktlinjerna gäller finansieringsmodellen för den allmännyttiga verksamheten, finansieringsnivån, definitionen av den allmännyttiga verksamheten samt styrningen och övervakningen av den.

År 2012 tas tv-avgiften ut precis som hittills. Tv-avgiften slopas i början av år 2013 och ersätts då av en Yle-skatt som tas ut i samband med beskattningen.

Ytterligare information:
Elina Normo, kommunikationsråd, tfn 040 765 7887