Plankorsningssäkerhet och motorvägen Kirri–Tikkakoski till kompletterande budgetpropositionen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2017 15.01 | Publicerad på svenska 16.11.2017 kl. 15.11
Nyhet
Bild: plankorsning (LVM / Rodeo)
Bild: plankorsning (LVM / Rodeo)

I samband med kompletteringen av 2018 års budgetproposition föreslås det tilläggsfinansiering för byggandet av en motorväg på riksväg 4 Kirri-Tikkakoski. Regeringen föreslår också ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för förbättring av säkerheten vid plankorsningar. Dessutom bereds en utveckling av stambanan på sträckan Böle-Riihimäki så att beslutet om projektet kan fattas vid ramförhandlingarna våren 2018.

Efter plankorsningsolyckan i Raseborg har kommunikationsministeriet blivit kontaktat av många medborgare om hur säkerheten i plankorsningar borde förbättras. Ministeriet tackar för all respons och skyndar på arbetet för att förbättra säkerheten i plankorsningar.

- De plankorsningar som ska förbättras väljs ut så att olycksrisken ska minska så mycket som möjligt med de medel som finns till förfogande. Med de medel som nu beviljats kan vi påbörja förbättrandet av säkerheten vid plankorsningar, men det är dock klart att detta endast är en början. Vi behöver också fortsatt finansiering för att nå önskat slutresultat, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Man strävar också efter att förbättra säkerheten vid plankorsningar med bastrafikledshållning, till exempel genom att öka antalet Stop-trafikmärken vid sådana obevakade plankorsningar där man med trafikmärke kan minska olycksrisken. Sedan tidigare har det reserverats 2,7 miljoner euro för 2018 för förbättring av säkerheten vid plankorsningar.

Utöver de planerade åtgärderna utvecklas nu varningsanordningar som grundar sig på ny teknik.

- Som separat fråga utom budgeten bör man för säkerheten i plankorsningar överväga lösningar som bygger på ett bättre utnyttjande av satellitnavigering och platsdata, berättar minister Berner.