Plankorsningen i Skogby i Raseborg stängs tills vidare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2017 11.27 | Publicerad på svenska 16.11.2017 kl. 11.35
Nyhet

Trafikverket stänger plankorsningen i Skogby i Raseborg tills vidare på grund av att användningen av plankorsningen medför omedelbar fara för vägtrafikens säkerhet (18 § i banlagen).

De åtgärder som vidtas för att stänga av Leksvallsvägen vid plankorsningen i Skogby kommer att genomföras den 16 november 2017 på Trafikverkets bekostnad. Leksvallsvägen är en enskild väg som förvaltas av Raseborgs stad.

Trafikverket inleder dessutom planeringen av hur de trafikförbindelser som korsar banan ska ordnas permanent i Leksvall-Skogby-området.

"Beslutet att stänga plankorsningen fattades genast på torsdag morgon efter att Olycksutredningscentralen dagen innan hade underrättat Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket om att risk för olycka föreligger vid plankorsningen i Skogby i Raseborg", berättar kommunikationsminister Anne Berner.