Pertti Korhonen vald till styrelseordförande för Traffic Management Finland Ab

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 16.17 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 16.22
Pressmeddelande
Pertti Korhonen (Foto: Finrail/Teemu Kuusimurto)
Pertti Korhonen (Foto: Finrail/Teemu Kuusimurto)

Pertti Korhonen har utsetts till styrelseordförande för Traffic Management Finland Ab.

Korhonen har varit styrelseordförande för Air Navigation Services Oy och Finrail Oy och sitter i styrelsen för flera börsbolag och tillväxtföretag. Han har tidigare bl.a. varit verkställande direktör för Outotec Oyj och Elektrobit Oyj och innehaft olika ledande poster inom Nokia Abp.

De andra ledamöterna i Traffic Management Finland Ab:s styrelse är Sauli Eloranta, Nina Kopola, Teemu Penttilä, Seija Turunen och Katriina Vainio.

Traffic Management Finland Ab är ett helt statsägt bolag som sköter specialuppgifter, bl.a. tjänster för styrning av sjö-, järnvägs- och vägtrafiken samt insamling, hantering och utnyttjande av information som gäller dessa styrningstjänster. Bolaget inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.

Mer information:

Rita Linna, regeringsråd, tfn 040 582 9699, Twitter: @linna_rita

Juhapekka Ristola, avdelningschef, överdirektör, tfn 040 078 8530, Twitter: @JpRistola