Persontrafik på järnväg öppnas för konkurrens

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2015 15.38
Nyhet

Genom att persontrafik på järnväg öppnas för konkurrens ännu under denna regeringsperiod kommer konkurrensen inom järnvägstrafiken att förbättras och trafiken att mera utgå från kundernas behov. Målet är att det våren 2016 ska finnas villkor för hur tågtrafiken får öppnas för konkurrens.

För järnvägstrafiken behövs en så öppen marknad som möjligt, vilken tillhandahåller kundnära tjänster som baserar sig på efterfrågan och utbud. Eftersom det inte för närvarande förekommer konkurrens inom persontransporter på järnväg, finns det inte heller några metoder för att utvärdera järnvägstrafikens kostnadseffektivitet och kvalitet, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Öppnandet av konkurrensen på järnvägsmarknaden innebär att VR:s ensamrätt slopas så att andra aktörer kan komma in på marknaden. Det är alltså inte fråga om en privatisering av VR, staten kommer inte att frångå VR-ägandet, säger Berner.

Det finns olika alternativ för hur järnvägstrafiken kan öppnas för konkurrens. En utredning av de olika alternativen inleds nu. Målet är att finna den modell som fungerar bäst i Finlands förhållanden. Vid utredningen går man särskilt igenom möjligheterna att ersätta de tjänster som det meddelats att ska inskränkas eller avslutas. Avsikten är att hela järnvägssektorn ska effektiviseras i samband med att persontrafiken öppnas för konkurrens. Detta förutsätter att de olika järnvägstrafikaktörernas roller klarläggs.