Pekka Plathan fortsätter som avdelningschef för allmänna avdelningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2012 14.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Regeringen har den 1 november 2012 utnämnt filosofie magister Pekka Plathan till avdelningschef för kommunikationsministeriets allmänna avdelning. Plathans tjänsteperiod börjar den 1 januari 2013 och räcker fem år.

Pekka Plathan har verkat som avdelningschef för allmänna avdelningen sedan 2008. Plathan flyttade över till ministeriet från tjänsten som Meteorologiska institutets generaldirektör.