Parlamentarisk arbetsgrupp ska bedöma Rundradions uppgift och finansiering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2023 13.35 | Publicerad på svenska 12.10.2023 kl. 13.37
Pressmeddelande
.
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att utvärdera Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och finansiering. Den parlamentariska arbetsgruppen ska lämna sin rapport före utgången av riksdagens vårsession 2024.

Den parlamentariska arbetsgruppen ska se över finansieringen av Rundradion, förhållandet till kommersiella medier och behoven av ändring av lagen om Rundradion samt noggrant avgränsa Rundradions uppgifter. Till den parlamentariska arbetsgruppen hör företrädare för varje riksdagsparti.

Enligt regeringsprogrammet ska Rundradions finansiering och medelsanvändning göras offentlig inom ramen för aktiebolagslagen. Målet är att Rundradion ska föregå med gott exempel när det gäller öppenhet och effektiv medelsanvändning. Rundradions oberoende och redaktionella opartiskhet ska stärkas.

Arbetsgruppen ska bereda ett betänkande som i enlighet med regeringsprogrammet ska vara klart före utgången av riksdagens vårsession 2024.

Riksdagsledamot Matias Marttinen (saml) är arbetsgruppens ordförande.

Övriga medlemmar i arbetsgruppen är:
riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie (saml)
riksdagsledamot Joakim Vigelius (sannf)
riksdagsledamot Teemu Keskisarja (sannf)
riksdagsledamot Maria Guzenina (sdp)
riksdagsledamot Johan Kvarnström (sdp)
riksdagsledamot Jouni Ovaska (c)
riksdagsledamot Jenni Pitko (gröna)
riksdagsledamot Jussi Saramo (vf)
riksdagsledamot Mikko Ollikainen (sfp)
riksdagsledamot Mika Poutala (kd)
riksdagsledamot Harry Harkimo (RN)

Bestämmelser om Rundradions verksamhet och allmännyttiga uppgift finns i rundradiolagen. För tillsynen över Rundradion och fullgörandet av uppgiften svarar förvaltningsrådet, som består av riksdagsledamöter från alla riksdagspartier.

Enligt vedertagen praxis har beredningen av ändringar som gäller Rundradions uppgifter, finansiering och tillsyn gjorts parlamentariskt, det vill säga så att varje riksdagsparti deltar i beredningen.

Mer information:

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 0295 342 192

Eero Salojärvi, överinspektör, eero.salojarvi(a)gov.fi, tfn 0295 324 123

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi 0295 342 532 (fr.o.m. 16.10)

Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram