På världsradiokonferensen drivs frågor som är viktiga för Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2019 8.15 | Publicerad på svenska 28.10.2019 kl. 8.17
Pressmeddelande
Foto: KM/Shutterstock
Foto: KM/Shutterstock

Världsradiokonferensen börjar den 28 oktober i Sharm el-Sheikh i Egypten. Konferensen fattar beslut om den framtida användningen av radiofrekvenser. WRC:s (World Radiocommunication Conference) mål är att effektivera användningen av radiofrekvenser och möjliggöra nya typer av tjänster. Även Finland deltar i  beslutsfattandet som har en global inverkan på framtidens kommunikationstjänster.  

Tjänsterna i vårt samhälle baserar sig allt oftare på trådlösa förbindelser. Intelligenta transportsystem, distansarbete och distansutbildning, smarta hälsotjänster samt automation är steg på vägen till målen för hållbar utveckling. För uppföljningen av miljön och klimatförändringen erbjuder satelliter nya möjligheter. För allt det här behövs radiofrekvenser.

Finlands mål: utveckling av tjänster, tillväxt av företagsverksamhet och forskning

"Finlands mål är att under konferensförhandlingarna söka nya frekvensband för 5G-teknologin. Med ökad kapacitet och ökad tillgång till bredband möjliggör vi nya tjänster och ny affärsverksamhet", konstaterar Mikael Nyberg, högnivårepresentant för transport- och kommunikationspolitiken vid kommunikationsministeriet. Nyberg leder Finlands delegation.

"Genom 5G kan vi till exempel utnyttja data effektivt i konsumenttjänster, dela medieinnehållet smidigt i mobilnät samt styra processer och utrustning inom industrin och logistiken. Den nya teknologin är också ett underlag för tjänster i smarta städer och smarta hälsotjänster", visionerar Traficoms generaldirektör Kirsi Karlamaa. "Även framtidens transportsystem samt automatisering av trafik och transporter på land, till sjöss och i luften behöver snabba, pålitliga och funktionssäkra kommunikationsförbindelser."

Målet är att få fler frekvensband för satellitsystem för att förbättra förutsättningarna för rymdverksamhet i Finland och därigenom skapa möjligheter för nya typer av företagsverksamhet. Dessutom vill man främja de finska satellitaktörernas verksamhet och satellitforskning i Finland. 

På konferensen förhandlar man också om att förbättra förutsättningarna att använda trådlösa lokalnät på 5‒6 GHz-bandet. Syftet är att få allt snabbare och högklassigare förbindelser t.ex. i hem och på arbetsplatser. 

Syftet är också att förbättra systemen för spårning av obemannade luftfartyg för att räddningsåtgärderna vid nödsituationer ska bli snabbare. Sjösäkerheten förbättras genom att utvidga det automatiska identifieringssystemet för fartyg till att även gälla andra objekt så att bland annat föremål under vattenytan kan upptäckas bättre än i dag.

På Världsradiokonferensens agenda finns bland annat följande teman

•    Modifiering av reglering av radiokommunikation för att främja snabb utveckling av informations- och kommunikationsteknologi. Detta erbjuder nya möjligheter för trådlösa tjänster, sjö- och luftfart inbegripet, samt vetenskaplig användning av radiofrekvenser som har samband med miljön, meteorologin, klimatet och beredskap för katastrofer.
•    Förvaltning av platserna för satellitbanor samt deras radiofrekvensresurser, bl.a. för att främja den snabbt växande småskaliga satellitverksamheten i Finland och för att stödja helt nya typer av satellitaffärsverksamhet.
•    Frekvensfrågor som gäller nät, enheter och tjänster inom 5G-mobilteknologin. 
•    Beredning av agendan för följande Världsradiokonferens (WRC-23) som omfattar bl.a. den framtida användningen av 470‒960 MHz bandet. 

Mångsidig delegation från Finland

Experter från kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom driver Finlands frågor i konferensen. Även representanter från försvarsmakten, Nokia Networks, Digita, Rundradion, Telia och Finlands Radioamatörförbund deltar i konferensen. 

Världsradiokonferensen arrangeras med tre eller fyra års mellanrum och hålls i år i Egypten 28.10-22.11.2019. Sammanlagt är antalet delegationsmedlemmar cirka 3 500 från över 190 länder. Dessutom följer närmare 300 representerar från internationella organisationer, nätoperatörer och industri i olika länder med besluten som konferensen fattar. Evenemangets arrangör är internationella teleunionen ITU (International Telecommunication Union). 

Ytterligare information

Kommunikationsrådet Kaisa Laitinen, kommunikationsministeriet, tfn 040 772 7643, fornamn.efternamn(at)lvm.fi, Twitter @kaisa_laitinen
Ledande sakkunnig Pasi Toivonen, Transport- och kommunikationsverket, tfn 0295 390 463, fornamn.efternamn(at)traficom.fi, Twitter @UMTS900
Utvecklingschef Tapio Penkkala, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 0295 390 434, fornamn.efternamn(at)traficom.fi, Twitter @penkkalatapio