Organiska tennföreningar förbjuds vid antifoulingbehandling av fartyg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2010 14.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Den internationella konventionen om begränsning av skadliga antifoulingsystem på fartyg träder för Finlands del i kraft den 9 oktober 2010. Genom avtalet förbjuds behandling av fartyg med färger eller ytbehandlingsmedel som innehåller organiska tennföreningar.

Med antifoulingsystem avses metoder med vilka man kan förhindra att olika slag av organismer fäster sig vid fartygsskrovet.

Statsrådet framförde torsdagen den 30 september att det avtal som ingåtts om begränsning av skadliga antifoulingsystem på fartyg ska sättas i kraft. Republikens president har för avsikt att utfärda en förordning i ärendet fredagen den 1 oktober.

Användningen av organiska tennföreningar har förbjudits med EU-förordningen 782/2003.