Olli-Pekka Rantala blir avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 13.35 | Publicerad på svenska 1.7.2022 kl. 12.55
Pressmeddelande
Avdelningschef Olli-Pekka Rantala (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/LVM)
Avdelningschef Olli-Pekka Rantala (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/LVM)

Statsrådet utnämnde den 30 juni 2022 politices magister Olli-Pekka Rantala (f. 1974) till avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning. Rantalas mandattid börjar den 1 september 2022 och går ut den 31 augusti 2027.

Olli-Pekka Rantala har varit avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion sedan september 2016. Före det var han avdelningschef för ministeriets avdelning för kunskapshantering och enhetschef för tre enheter vid ministeriets kommunikationspolitiska avdelning. Han har också arbetat som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel.

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ledningsgrupperna samt leder verksamheten vid avdelningen och ansvarar för att uppgifterna sköts på ett resultatrikt sätt.

Vid avdelningen för koncernstyrning finns fem enheter som bland annat ansvarar för resultatstyrningen inom förvaltningsområdet, författningsberedningen och konsekvensbedömningen, forskningsärenden, beredskapsärenden, ärenden som gäller budgeten och den allmänna förvaltningen samt personaladministrationen och personalutvecklingen.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, tfn 0295 342 389, [email protected], Twitter: @Kivimakim