Nytt avtal om köptrafik mellan kommunikationsministeriet och VR

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 14.00 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 12.23
Pressmeddelande
(Bild: Viktor Kasarev / Shutterstock)
(Bild: Viktor Kasarev / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har ingått ett 9-årigt avtal om upphandling av persontågstrafik. Avtalsperioden är 1.2.2022-31.12.2030.

Den 27 januari 2022 förordade finansutskottet ingåendet av ett avtal. Avtalet undertecknades efter behandlingen.

Med hjälp av den upphandlade trafiken kan den nuvarande servicenivån inom persontrafiken bibehållas även i coronasituationen. Staten köper som direktupphandling sådana behövliga tjänster vars biljettintäkter inte räcker till för att göra dem kommersiellt lönsamma.

Det har gjorts och publicerats en förhandsanmälan om avtalet i enlighet med EU-bestämmelserna. Efter avtalsperioden ska man vid upphandlingen övergå till en konkurrensutsatt modell på det sätt som EU-regleringen förutsätter.

VR:s ensamrätt till persontrafiken med tåg upphörde vid utgången av 2020, och hindret för konkurrens på marknadsvillkor har därmed undanröjts. Den långa avtalsperioden möjliggör också noggrann förberedelse inför senare konkurrensutsättning av upphandlingar.

Avtalets värde för hela perioden inklusive mervärdesskatt är högst 313,83 miljoner euro. Trafikersättningen per år är 34,87 miljoner euro inklusive mervärdesskatt.

Avtalet om upphandlad trafik gäller närtågstrafik med Sm2- och Sm4-materiel i tätortstrafiken i Södra Finland samt spårbusstrafik på de minst trafikerade linjerna i fjärrtrafiken. Dessutom omfattar upphandlingen bland annat regelbunden nattågstrafik till Lappland samt vissa Intercity- och Pendolinoturer som kompletterar trafiken på marknadsvillkor.

Avtalshelheten kan senare utökas med trafik om anslagen tillåter det eller om till exempel regionerna själva deltar i kostnaderna. På så sätt kan förändringar som sker under avtalsperioden till exempel i baninfrastrukturen beaktas i trafiken.

Kommunikationsministeriet och dess förvaltningsområde kommer dessutom under våren att tillsammans med regionerna gå igenom utvecklingsmöjligheterna och behoven på längre sikt på det sätt som man kommit överens om vid budgetmanglingen hösten 2020.

Som en del av avtalet ska det också investeras bland annat i ny nattågsmateriel.

Ytterligare information:

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757

Jani von Zansen, ledande sakkunnig, tfn 050 471 1108

Altti Iiskola, konsultativ tjänsteman, tfn 050 430 4876