Nya namn i ledningen på KM vid ingången av 2019

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 12.25 | Publicerad på svenska 4.10.2018 kl. 12.27
Nyhet

Nästan alla nuvarande förordnanden som enhetsdirektör vid kommunikationsministeriet upphör vid utgången av 2018. Minister Anne Berner utfärdade den 4 oktober 2018 nya förordnanden från och med ingången av 2019.

Följande personer tillträder den 1 januari 2019 som enhetsdirektörer för en period på tre år:

- vid avdelningen för tjänsteproduktion blir Elina Thorström direktör för marknadsenheten och Sini Wirén direktör för enheten för grundläggande tjänster,

- vid avdelningen för kunskapshantering blir Maria Rautavirta direktör för enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet och Elina Immonen direktör för säkerhetsenheten,

- vid nätavdelningen blir Timo Kievari direktör för utvecklingsenheten, Maija Ahokas direktör för nätregleringsenheten och Päivi Antikainen direktör för klimat- och miljöenheten,

- vid avdelningen för koncernstyrning blir Sanna Ruuskanen direktör för enheten för ekonomisk utveckling, Jussi Luomajärvi direktör för förvaltningsenheten och Miikka Rainiala direktör för styrningsenheten.

Silja Ruokola fortsätter som ministeriets lagstiftningsdirektör för tre år framåt med början den 1 januari 2019.

Uppdragen som direktör för ministeriets kommunikationsenhet och för enheten för internationella ärenden och som strategidirektör var inte ledigförklarade tillsammans med de ovan nämnda uppdragen. Susanna Niinivaara utnämndes till kommunikationsdirektör för en period på fem år från och med den 9 oktober 2017. Enheten för internationella ärenden inledde sin verksamhet den 1 augusti 2018 och enhetsdirektör Timo Koskinens förordnande gäller från och med det till och med den 31 januari 2020. Taina Pieskis förordnande som strategidirektör fortsätter till och med den 30 september 2020.

Direktörerna vid kommunikationsministeriets enheter förordnas för tre år i taget med undantag för enhetsdirektören för ministeriets kommunikation. Alla tjänstemän vid ministeriet kan anmäla sig för uppdraget som enhetsdirektör.