Nya metoder för att minska utsläppen från den internationella sjöfarten från 2023

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2021 16.07 | Publicerad på svenska 5.5.2021 kl. 20.43
Pressmeddelande
Fraktfartyg på Östersjön (Foto: Alex Marakhovets/Shutterstock)
Fraktfartyg på Östersjön (Foto: Alex Marakhovets/Shutterstock)

Vid mötet för Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) den 10-17 juni 2021 ska man besluta om metoder för minskning av utsläppen från sjöfarten på kort sikt. Den nya regleringen ska träda i kraft vid ingången av 2023.

IMO:s mål är att minska koldioxidutsläppen från handelssjöfart i förhållande till trafikprestationen, dvs. att höja koldioxidintensiteten med minst 40 procent fram till 2030. Finland har förbundit sig till detta mål.

För närvarande förhandlas det om ett sätt att uppnå målet. Det väsentliga är i vilken utsträckning koldioxidintensiteten behöver förbättras ytterligare för att målet för 2030 ska kunna nås. Av de två alternativ som föreslagits understöder Finland det sätt som säkrare leder till att det uppställda utsläppsminskningsmålet kan uppnås. Enligt detta alternativ bör koldioxidintensiteten inom den internationella sjöfarten sjunka med ytterligare cirka 22 procent mellan 2019 och 2030 för att koldioxidintensiteten ska sjunka med minst 40 procent mellan 2008 och 2030.

Finland understöder fartygsvisa reduktionsfaktorer i bestämmelserna för att man ska kunna beakta behoven inom den för Finland viktiga schemalagda regelbundna närsjöfarten. Dessutom har Finland föreslagit att isförstärkta fartygs trafikering i is ska lämnas utanför regleringen. På detta sätt skulle regleringen av fartygens koldioxidintensitet inte medföra någon särskild belastning för Finlands konkurrenskraft på grund av vintersjöfarten.

Enligt IMO:s färskaste växthusgasundersökning, som blev klar i juli 2020, uppgick koldioxidutsläppen från sjöfarten i hela världen 2018 till cirka 1056 miljoner ton, dvs. knappt tre procent av hela världens koldioxidutsläpp. Enligt samma undersökning beräknas utsläppen, beroende på världsekonomin och energimarknaden, från den internationella sjöfarten att öka med 90-130 procent från 2008 års nivå fram till 2050, om utsläppen inte minskas effektivt.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands föregripande påverkansarbete i ett skriftligt förfarande 30.4-3.5.2021.

Vad händer härnäst?

Metoder för att minska utsläppen från den internationella sjöfarten på kort sikt behandlas vid mötet för kommittén för skydd av den marina miljön den 10-17 juni 2021.

EU:s gemensamma ståndpunkter till mötet för kommittén för skydd av den marina miljön behandlas i Europeiska rådets arbetsgrupp för sjöfart i maj. Inom EU har man redan tidigare kommit överens om att stödja sådana utsläppsminskningsmetoder på kort sikt inom IMO som effektivt minskar utsläppen, samtidigt som de bevarar jämlika konkurrensvillkor inom den internationella sjöfartssektorn. Finland har ansett att globala lösningar för minskning av sjöfartsutsläpp är primära.

Finland bidrar till utsläppsminskningen från sjötrafiken såväl inom IMO och EU som regionalt bland annat i Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö Helcom. IMO har för avsikt att inom de närmaste åren besluta om globala marknadsmässiga regleringsmetoder som syftar till att minska alla växthusgasutsläpp från internationell sjöfart med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008 års nivå. Målet är att stegvis eliminera växthusgasutsläppen helt och hållet för att också målen i Paris klimatavtal ska nås.

Ytterligare information:

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(a)lvm.fi, Twitter @eerohokkanen

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen