Nya frekvenser för lokalradioverksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2013 12.56 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet reviderar användningsplanen för radiofrekvenser. Samtidigt blir nya koncessioner för lokalradioverksamhet i det markbundna nätet lediga för ansökan.

- Lokalradiokanalerna erbjuder medborgarna ett viktigt regionalt perspektiv och beaktar behoven hos områdets befolkning och till exempel grupper med särskilda behov. Det lokala innehållet bidrar också till större variation i de finländska radioprogrammens utbud, säger bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen.

I och med ändringen blir 15 nya frekvenshelheter lediga att sökas, och koncessionerna som beviljas för dessa gäller till och med utgången av 2019. Ändringen innebär också ökat täckningsområde för tio av de nuvarande nationella och lokala radiokanalerna. Det här är den sista större kompletteringsomgången för denna koncessionsperiod.

- Radioverksamheten väcker stort intresse. Riktlinjerna för verksamheten utstakas bland annat i informationssamhällsbalken som bereds av ministeriet. Den ska också ligga till grund för utarbetandet en verksamhetsplan för att trygga finländsk radioverksamhet, berättar minister Viitanen.

- Bestämmelserna i informationssamhällsbalken syftar till att skapa gemensamma och tydliga regler för verksamheten, så att radiostationerna kan bedriva sin verksamhet på rättvisa grunder. Målet med verksamhetsplanen är att stimulera och utveckla särskilt de lokala radiokanalerna så att lokalradioverksamheten fortsätter att vara livskraftig även i framtiden, konstaterar ministern.

I höst ska regeringen lämna sin proposition om informationssamhällsbalken till riksdagen för handläggning, och i början av hösten tillsätter ministeriet en arbetsgrupp för att utarbeta verksamhetsplanen om radioverksamhetens livskraft. Även representanter för branschens aktörer kommer att bjudas in till gruppen.

Förordningen om ändring av användningsplanen för radiofrekvenser antogs den 15 augusti 2013.

Ytterligare information:
Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2585, 050 344 3400