Nya förutsättningar för flygtrafiken mellan Finland och Ryssland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2011 10.29 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Finlands och Rysslands trafikministrar Merja Kyllönen och Igor Levitin undertecknade ett ändringsprotokoll i Moskva den 26 september som innebär avsevärt friare ramar för flygtrafiken mellan länderna.

I och med ändringen slopas begreppet nationellt flygbolag i avtalet. I fortsättningen behöver ett flygbolag som trafikerar mellan Ryssland och Finland således inte vara finskägt. Det räcker med att flygbolaget är etablerat i Finland och att det innehar en operativ licens och ett drifttillstånd som är beviljade i enlighet med de lokala bestämmelserna.

Efter ett beslut av EU-domstolen ska de bilaterala flygtrafikavtalen mellan EU:s medlemsländer och Ryssland delvis omförhandlas.

I december 2010 kom man överens om att Finland och Ryssland ska inleda dessa förhandlingar. I och med det protokoll som nu undertecknades blev Finland det första landet som Ryssland har förnyat sitt avtal med. Detta avtal kan användas som underlag för förhandlingarna mellan Ryssland och de övriga EU-länderna.
Avtalsändringen gör det också möjligt att utse fler än ett flygbolag för en rutt mellan två städer. Dessutom innebär ändringen att de obligatoriska kommersiella avtalen mellan flygbolagen avvecklas.
Bilagor: