Nya dimensioner och vikter träder i kraft i den tunga trafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2013 9.03 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet
Foto: Rodeo
Foto: Rodeo

Finlands logistiska konkurrenskraft förbättras genom att höja de största tillåtna dimensionerna och vikterna för tunga godstransportfordon och fordonskombinationer. Ett fordons största tillåtna höjd stiger från 4,2 meter till 4,4 meter och vikten stiger från 60 ton till 76 ton.De nya gränserna träder i kraft den 1 oktober 2013. Syftet med reformen är att förbättra Finlands konkurrenskraft och att komma närmare centraleuropeiska transportkostnader. I Finland är transportkostnaderna högre än i många andra länder på grund av de långa avstånden. Enligt Trafikverket skulle besparingarna i logistikkostnader vara ca 1,6-3,2 miljarder euro på 20 år.

Under ramperioden har regeringen beviljat tilläggsfinansiering på sammanlagt 55 miljoner euro för att underhålla vägnätet så att man kan sanera de logistiskt mest kritiska områdena.