Nordeuropeiskt luftrumsblock förkortar flygtiderna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2012 13.41 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att statsfördraget om grundandet av ett funktionellt luftrumsblock i Nordeuropa (NEFAB) godkänns. Finland, Lettland, Norge och Estland undertecknade avtalet i Tallinn i juni 2012.

Målet med avtalet är att öka flygsäkerheten, minska miljöskadorna och sänka kostnaderna.

Målen uppnås genom att effektivisera användningen av luftrummet i avtalsländerna bland annat genom att möjliggöra rakare flygrutter och effektivare användning av rutterna. Effektivitet i flygtrafiken minskar bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen.

Genom avtalet förnyas också kontrollstrukturen för luftrummet och förutsättningar för införing av nya tekniska lösningar skapas.

Avsikten är att flygresenärerna kommer att märka av förnyelserna i form av punktligare flygtrafik och kortare flygtider.

Torsdagen den 13 september 2012 gav regeringen riksdagen en proposition om att godkänna avtalet om ett funktionellt luftrumsblock i Nordeuropa.

Bakgrunden till grundandet av ett funktionellt luftrumsblock i Nordeuropa är en EU-förordning som förpliktar medlemsstaterna att grunda block före 4.12.2012.

Ytterligare information: Maija Ahokas, regeringsråd, tfn 0295 34 2390