Nedskärningar i trafikpengarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2014 16.08 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Trafik (Foto: Kommunikationsministeriet)
Trafik (Foto: Kommunikationsministeriet)

Den 3 april 2014 bekräftade regeringen ramarna för statsfinanserna och planen för de offentliga finanserna för åren 2015-2018. Besluten om trafikpolitiken försämrar trafikledernas skick.

Man sparar årligen 100 miljoner euro inom finansieringen av trafikleder. I enlighet med riktlinjerna i den år 2012 godkända trafikpolitiska redogörelsen var det avsett att det från trafikledsinvesteringar årligen skulle överföras 100 miljoner euro till små investeringar i och underhåll av trafiknätet från och med 2016, men detta ska slopas. År 2015 kommer en nedskärning om 100 miljoner euro att riktas direkt mot finansieringen av bastrafikledshållningen.

Anslag för upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster minskar med 5 miljoner på årsnivå. Statsunderstöd för underhåll av privata vägar minskar årligen med 2 miljoner euro.

Trafikprojekt som ännu inte påbörjats under regeringsperioden genomförs som avtalat enligt föregående års planering och ramar.