Nätkoncessioner för antenntelevision lediga att sökas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2015 11.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Statsrådet förklarade den 16 mars 2015 nio koncessioner för antenn-tv-nätet lediga att sökas. Syftet med koncessionsförfarandet är att främja utbudet av högklassigt och mångsidigt innehåll på ett omfattande sätt i hela Finland och att öka utbudet av högupplösta sändningar i antenn-tv-nätet.

De lediga nätkoncessionerna finns på UHF-området i kanalknippena A, B, C, D och F och på VHF-området i kanalknippena VHF A, VHF B ja VHF C. Dessutom är det möjligt att ansöka om en regional koncession för Österbotten. Den nya koncessionsperioden är tio och från och med 2017.

Tiden för ansökan om koncession går ut den 18 maj 2015.

Avsikten är att antennätet på UHF-området stegvis ska gå över till nyare sändningsteknik (DVB-T2) för att möjliggöra sändningar i högupplösning (HDTV). På VHF-området tillämpar sändningarna redan nu högupplösningsteknik. I kanalknippet UHF A som i första hand är reserverat för Rundradion (YLE) och kanaler som tjänar allmänintresset ska den nuvarande DVB-T-tekniken som tillåter standardupplösta tv-sändningar användas till 2026, om inte statsrådet i sin halvtidsöversyn 2020 anser det motiverat att kanalknippet redan tidigare ska gå över till den högupplösta sändningstekniken DVB-T2.

Bakom beslutet finns det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier som antogs 2012.

För närvarande innehas nätkoncessionerna för antenn-tv av Digita Ab och DNA Ab medan Anvia Abp är innehavare av nätkoncessionen för det regionala antenn-tv-nätet i Österbotten.

Ytterligare information

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2608
Laura Vilkkonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2391