Närmare bestämmelser om nytt sätt att förvärva yrkeskompetens för tunga fordon i vägtrafiken börjar beredas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2019 9.47 | Publicerad på svenska 5.9.2019 kl. 9.53
Pressmeddelande
Last bil på vägen (Bild: Juha Tuomi, Rodeo)
Last bil på vägen (Bild: Juha Tuomi, Rodeo)

Kommunikationsministeriet inleder beredning för att ändra förordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Genom ändringen preciseras lagstiftning som träder i kraft vid ingången av nästa år. I fortsättningen ska det vara möjligt att förvärva grundläggande yrkeskompetens inte bara genom traditionell utbildning eller utbildning i snabbare tempo utan även genom att endast avlägga ett prov. I provet ska mätas samma kunskaper som i den nuvarande utbildningen.

Provet i grundläggande yrkeskompetens består i enlighet med direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik av ett teoriprov och av ett praktiskt prov som är uppdelat i två delar.

Målet med ändringen är att underlätta bristen på förare inom den tunga trafiken och trygga tillgången på transportservice. Genom de närmare bestämmelserna om provmodellen som ska fogas till förordningen säkerställs också att de som arrangerar och de som avlägger provet behandlas likvärdigt i hela landet.

Den ändring som gäller förvärvandet av grundläggande yrkeskompetens är en del av den tredje fasen av lagen om transportservice, och den träder i kraft den 1 januari 2020. I och med ändringen tar Finland nationellt i bruk alla de sätt att förvärva yrkeskompetens för lastbils- och bussförare som möjliggörs av direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik.

Förordningsändringen innehåller närmare bestämmelser om bland annat provet för grundläggande yrkeskompens och genomförandet av det.

Vad händer härnäst?

Ändringen av statsrådets förordning bereds som tjänstemannauppdrag. Efter tjänstemannaberedningen sänds förordningsutkastet på remiss.

Avsikten är också att det ska ordnas ett diskussionsmöte om förordningsändringen under hösten 2019.

Ytterligare information:

Maija Mansikkaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 342 016