Närmare bestämmelser om försöksmodellen för yrkeskompetens inom tung trafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 13.27 | Publicerad på svenska 12.11.2020 kl. 13.37
Pressmeddelande

Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare kan i fortsättningen förvärvas även genom att endast avlägga ett prov. Närmare bestämmelser om avläggandet av prov utfärdas genom en förordning som träder i kraft den 16 november 2020. Dessutom utfärdas det genom förordning närmare bestämmelser om bl.a. anordnare och bedömare av prov samt om kraven på simulatorer för prov.

Syftet med försöksmodellen är att erbjuda mer flexibla alternativ för att uppnå yrkeskompetens för förare. Modellen bl.a. snabbar upp och underlättar tillträdet till yrket för personer som redan har tidigare förvärvad kompetens på området.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 12 november 2020.

I försöksmodellen ska man mäta samma kompetens som i det nuvarande utbildningsalternativet, men kompetensen kommer enbart att bedömas utifrån provprestationen. Försöksmodellens prov skiljer sig från det prov som ingår i utbildningsmodellen.

Provet för grundläggande yrkeskompetens består av ett teoriprov och ett praktiskt prov. Teoriprovet ska bestå av minst två delar, av vilka den ena kan innehålla flervalsuppgifter eller frågor med direkta svar eller en kombination av dessa typer. Den andra delen av teoriprovet ska bestå av fallstudieuppgifter som kan innehålla frågor som baserar sig på en skriftlig händelsebeskrivning och på bilder och videor.

Högst 30 minuter av den praktiska delen av provet för grundläggande yrkeskompetens får avläggas med simulator eller på övningsbana. Den simulator som används i provet ska bland annat vara avancerad och ha en bred vy samt manöveranordningar som motsvarar manöveranordningarna för fordonet i den körkortskategori som ska avläggas. Den programvara som används i simulatorn får inte styra provprestationen.

Strängare kompetenskrav för bedömare

Det ska finnas minst två bedömare av ett prov för grundläggande yrkeskompetens. Minst en av bedömarna ska ha behörighet som ansvarig föreståndare för provet. För att säkerställa provets kvalitet ställs högre kompetenskrav på den som är ansvarig föreståndare för provet än på den som är ansvarig föreståndare för utbildningen.

Den föreståndare som ansvarar för provet ska ha gällande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare samt trafiklärartillstånd. Han eller hon ska ha avlagt pedagogiska studier för lärare och den del av specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbete som yrkeskompetensutbildare.

Utöver dessa ska han eller hon ha minst ett års erfarenhet av framförande av tunga fordon på heltid eller alternativt en yrkesexamen inom person- eller godstransportbranschen eller grundexamen i logistik.

Bestämmelser om behörighetskraven för bedömare av prov och för de ansvariga föreståndarna för prov som avläggs inom försvarsmakten utfärdas särskilt.

Ytterligare information:

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916