Mobiltelefoner får inte marknadsföras per telefon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2015 8.37 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Kvinna talar på mobiltelefon (Bild: Rodeo)
Kvinna talar på mobiltelefon (Bild: Rodeo)

Mobiltelefonabonnemang får fortsättningsvis inte marknadsföras eller säljas till konsumenter per telefon om inte konsumenten uttryckligen ber om det. Förbudet att marknadsföra abonnemang förlängs med tre år.

Genom en lag som dämpar praxisen för försäljning av telefonabonnemang vill man minska den vilseledande försäljningen av mobiltelefoner.

Den lag som föreskriver ett fortsatt förbud mot marknadsföring av mobiltelefoner träder i kraft den 2 juli 2015. Marknadsföringsförbudet fortsätter i sin nuvarande form och gäller till och med 2018. Förbudet gäller inte teleföretagens egna mobiltelefonkunder.

Förbudet mot marknadsföring av telefonabonnemang ingår i laghelheten om elektroniska kommunikationstjänster, informationssamhällsbalken.

Informationssamhällsbalken trädde i huvudsak i kraft vid ingången av 2015. Syftet med lagen är att säkerställa att det finns driftsäkra kommunikationsnät i Finland och att det erbjuds bastjänster inom elektronisk kommunikation av god kvalitet och till ett skäligt pris i hela landet.