KM med om att bilda den internationella föreningen MyData

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2018 13.36 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 13.48
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har gått med i den internationella föreningen MyData Global som en av dess stiftande medlemmar.

I Finland har ministeriet redan i flera års tid främjat samarbete och nätverk som gäller personuppgifter eller mina data (my data). My data är en finländsk modell som via internationella kontakter spridit sig över världen.

Den internationella föreningen vill öka människornas rätt att själv bestämma över sina personuppgifter och ge dem möjlighet att överföra uppgifterna till exempel från ett företags tjänster till en annan tjänsteleverantör. Målet är att flödet av personuppgifter ska vila på tillit och förtroende och ett balanserat och rättvist förhållande mellan individer och organisationer.

Våra insatser i fråga om personuppgifter är ett steg mot ett genuint globalt utvecklings och påverkningsarbete. Ministeriets roll som drivkraft tillsammans med Aalto-universitetet utvidgas till ett internationellt samarbete, där den offentliga sektorn är del av gemenskapen, säger minister Anne Berner.

Mina data är ett koncept med ursprung i Finland och nu organiseras verksamheten genom en internationell förening så att den når ut i världen.

Genom att delta i den internationella debatten och det globala samarbetet främjar vi medborgarnas rättigheter till uppgifter om dem själva och till uppkomsten av ansvarsfull affärsverksamhet som bygger på personuppgifter, säger minister Berner.

Ministeriet har tillsammans med Aalto-universitetet lett alliansen MyData som är det nationella samarbetsforumet. Den internationella föreningen har bildats som ett resultat av arbetet i de nationella samarbetsnäten.

Utnyttjande av information skapar ny affärsverksamhet samt användarorienterade och tillförlitliga tjänster.

Att utnyttja information är en del av regeringsprogrammets spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Syftet är att öka användarnas förtroende för digitala tjänster.

Ministeriet skapar förutsättningar för att utnyttja information särskilt genom att undanröja hinder som beror på lagstiftningen och genom att påverka internationella avtal.

My data, eller mina data, står för olika sätt att hantera persondata så att individen själv kan kontrollera sina uppgifter. De problem som gäller integritetsskyddet försöker MyData-rörelsen lösa genom att ställa människan i centrum för hanteringen av personuppgifter.

I praktiken betyder det att en organisation som samlar in uppgifter ska ställa de uppgifter som kan kopplas till en person även till personens förfogande eller ge personen en möjlighet att ge andra datatjänster rätt att utnyttja uppgifterna.

Detta förfarande gör det möjligt för människor att använda sina personuppgifter och att dela, byta eller sälja uppgifterna vidare till andra dataanvändartjänster. På detta sätt kan man bygga upp tjänster som allt mer utgår från människan och skapa förutsättningar för ny affärsverksamhet.

Vad händer härnäst?

Föreningens första möte äger rum i Barcelona den 15 november 2018. Vid mötet väljs bl.a. en styrelse för föreningen och företrädare för olika organ. Vid mötet fastställs också föreningens verksamhetsplan, budget och medlemsavgifterna för 2019.

Kommunikationsministeriet deltar framöver i föreningens verksamhet som en av dess stiftande medlemmar.

Föreningen erbjuder en global plattform för att vidareutveckla det gemensamma projektet.

Till föreningens verksamhet hör bl.a. att etablera nätverk, att göra utredningar och bedriva forskning och att genomföra projekt och tillhandahålla tjänster som stöder föreningens syfte.

Ytterligare information:
Taru Rastas, kommunikationsråd, tfn 0295 342 617