Kommunikationsministeriet får en ny organisation den 1 januari 2016 – tjänsterna som avdelningschef lediga att sökas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2015 14.20 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Statsrådet godkände den 15 oktober 2015 kommunikationsministeriets nya arbetsordning som träder i kraft den 1 januari 2016. Vid ministeriet ledigförklaras nu tjänsterna som avdelningschef i den nya organisationen.

Syftet med reformen är att modernisera organisationen så att ministeriet på bästa möjliga sätt kan verkställa regeringsprogrammet. I enlighet med regeringsprogrammet ses trafiken nu som service och digitaliseringen som en tillväxtmöjlighet, vilket har fört ministeriets ansvarsområden närmare varandra. Resultatrik verkställighet av regeringsprogrammet och statens nya strategiska styrningsmodell kräver också en effektivare styrning av förvaltningsområdet.

De nya avdelningarna vid ministeriet är avdelningen för tjänsteproduktion, avdelningen för kunskapshantering, nätavdelningen och avdelningen för koncernstyrning. De tre förstnämnda omfattar den nuvarande trafikpolitiska avdelningen och kommunikationspolitiska avdelningen. Avdelningen för koncernstyrning för samman styrningen av ministeriets förvaltningsområde samt ministeriets förvaltning av ekonomi och personal. Ministeriets kommunikation står kvar som en fristående enhet.

Avdelningscheferna deltar i ledningen av kommunikationsministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat. Avdelningscheferna utnämns för en period på fem år med tillträde den 1 januari 2016. Avdelningscheferna har titeln överdirektör.

Platsannonserna finns i webbtjänsten Valtiolle.fi.