Ministeriet har begärt utredning om dataskyddet och informationssäkerheten i Trafis tjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2018 13.31 | Publicerad på svenska 10.12.2018 kl. 13.35
Pressmeddelande
Ett illustration. Ministeriet har begärt utredning om dataskyddet och informationssäkerheten i Trafis tjänster (Bild: Shutterstock)
Ett illustration. Ministeriet har begärt utredning om dataskyddet och informationssäkerheten i Trafis tjänster (Bild: Shutterstock)

Under veckoslutet och i början av veckan har Trafiksäkerhetsverket Trafis nya webbtjänst väckt rubriker i medierna. Ämnet har diskuterats livligt också i sociala medier där tjänstens dataskydd och informationssäkerhet har varit föremål för kritik.

Sedan Trafis nya webbtjänst öppnades i juli har det varit möjligt att söka fram information om huruvida en person har gällande körrätt (ett körkort) eller annat motsvarande tillstånd.

Lagen om transportservice kräver inte att Trafi tillhandahåller en dylik tjänst. Trafi har tagit i bruk tjänsten för att ytterligare förbättra sin kundservice.

De uppgifter som kan hämtas ur tjänsten var offentliga redan innan Trafi öppnade den nya webbtjänsten. Det är viktigt att uppgifterna är tillgängliga bland annat för att trygga trafiksäkerheten.

Det som ändrades i och med tjänsten är att uppgifterna blev tillgängliga via internet och att de är gratis.

Den nya lagstiftningen avlägsnar inte Trafis skyldighet att se till att tjänsten utformas och genomförs utan att äventyra dataskyddet och så att informationssäkerheten tillgodoses.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet har bett Kommunikationsverket granska dataskyddet och informationssäkerheten i Trafiksäkerhetsverket Trafis webbtjänst och att lämna ministeriet ett expertutlåtande om dem. Bedömningen ska genomföras i nära samarbete med dataombudsmannen.

Ministeriet har bett Kommunikationsverket ta ställning till om de digitala tjänsterna är utformade på tillbörligt sätt och om det ur webbtjänsten har varit möjligt att få ut uppgifter som massutlämnande.

Ministeriet har bett Kommunikationsverket senast den 12 december ta ställning till om det är lagligt och med tanke på säkerheten tryggt att hålla Trafis webbplats öppen med undantag för de sidor som innehåller föraruppgifter.

Ministeriet har också begärt Trafiksäkerhetsverket generaldirektör senast den 12 december lämna ett utlåtande om verkets webbplats är trygg och laglig med undantag för de sidor som innehåller föraruppgifter.

Ministeriet har bett Kommunikationsverket senast den 21 december 2018 lämna sin slutliga bedömning om dataskyddet och informationssäkerheten i Trafis digitala tjänster.

Ytterligare information: 

Harri Pursiainen, kanslichef
förfrågningar via Pia Hammar, kanslichefens sekreterare, tfn 0295 342 323