Ministerarbetsgruppen för samhällsförnyelse har inlett sitt arbete

finansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2023 11.49 | Publicerad på svenska 15.9.2023 kl. 16.12
Pressmeddelande
Kuvassa on kirjoitettuna teksti Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä ja valtioneuvoston logo
Ministerarbetsgruppen för samhällsförnyelse (Bild: Statsrådets kasnsli)

Ministerarbetsgruppen för samhällsförnyelse sammanträdde för första gången den 14 september 2023. Ministerarbetsgruppen har som mål att reformera den offentliga förvaltningen och digitaliseringen och på så sätt stärka hela Finland.

Ministerarbetsgruppen enades om de strategiska prioriteringarna. Dessa prioriteringar är främjandet av digitaliseringen och dataekonomin, projekten för att reformera den offentliga förvaltningen, beredskapen och informationssäkerheten inom kritisk IKT-infrastruktur samt städernas roll som drivmotor för den ekonomiska tillväxten.

Ordförande för ministerarbetsgruppen är kommunikationsminister Lulu Ranne och vice ordförande är kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen. Övriga medlemmar i gruppen är Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, miljö- och klimatminister Kai Mykkänen och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

Tillväxt genom mänsklig digitalisering

Ministerarbetsgruppen för samhällsförnyelse styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller utnyttjande av digitalisering, robotisering och artificiell intelligens brett över hela samhället och inom den offentliga förvaltningen, med medborgarnas behov och tjänster som första prioritering. Målet är att förbättra produktiviteten inom den offentliga sektorn och effektivisera verksamheten genom smidig och människocentrerad digitalisering.

Ministerarbetsgruppen behandlar frågor som gäller utveckling av den offentliga förvaltningen, med undantag för reformen av social- och hälsovården.

Av helheterna i regeringsprogrammet behandlar ministerarbetsgruppen de ärenden som gäller dataekonomi och digitalisering, kommunikations- och mediepolitik, kommuner och städer, statens regionförvaltning och allmän förvaltningspolitik.

– Digitaliseringen och automatiseringen ska användas till nytta för alla människor och hela samhället. Samtidigt måste vi se till att alla hänger med och att ingen blir digitalt marginaliserad. Dataekonomin möjliggör en helt ny slags tillväxt för Finland, och regeringen kommer att se till att det lönar sig att investera i Finland. I enlighet med regeringsprogrammet eftersträvar Finland en plats bland de länder som är mest framgångsrika när det gäller välfärd som baserar sig på teknologi och digitalisering. Under ledning av ministerarbetsgruppen stöder vi samarbetet mellan olika förvaltningsområden och på så sätt påskyndar vi den digitala utvecklingen och arbetar på ett resurseffektivt sätt, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Ministerarbetsgruppen behandlar stora reformer inom den offentliga förvaltningen

Regeringen vill säkerställa att kommunerna även i framtiden kan svara för sina grundläggande uppgifter. Regeringen ska till exempel reformera statsandelssystemet och lätta på den reglering som gäller kommunernas uppgifter bland annat genom att utnyttja responsen från olika försök. Dessutom ska regeringen reformera statens regionförvaltning. Syftet är att stärka och förenhetliga tillstånds- och tillsynspraxis och göra tjänsterna för medborgarna och företagen smidigare.

– Den gemensamma nämnaren för dessa reformer är att skapa nya sätt att ordna fungerande tjänster för människor och företag och på så sätt föra samhället framåt. Digitaliseringen spelar en viktig roll i allt detta. Vi behöver också ett nära samarbete mellan de olika aktörerna inom den offentliga förvaltningen, säger kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen.

Digitaliseringsbyrån är sekretariat för ministerarbetsgruppen för samhällsförnyelse i frågor som gäller dataekonomi och digitalisering. Målet är att i större utsträckning stärka samarbetet, samordningen och informationsgången mellan ministerierna inom digitalisering och dataekonomi. Digitaliseringsbyrån består av medlemmar från alla ministerier.


Ytterligare information:

Marjo Lindgren, minister Rannes specialmedarbetare, tfn 0295 342 119, [email protected]
Minna Kurki, minister Ikonens specialmedarbetare, tfn 050 437 2718, [email protected]
Laura Eiro, generalsekreterare för ministergruppen, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 166, [email protected]
Jarkko Levasma, generalsekreterare för ministergruppen, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295 530 117, [email protected]