Ministerarbetsgrupp drog upp riktlinjer för vikt och mått på tunga fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2012 17.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Regeringens trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgrupp föreslår att de maximalt tillåtna vikterna och måtten på tunga fordon ska höjas. Avsikten med höjningen är att främja Finlands konkurrenskraft, att minska miljöutsläppen i trafiken och att sänka logistikkostnaderna.

Ministerarbetsgruppen föreslår såväl permanenta som tillfälliga höjningar. Den högsta tillåtna totalvikten på en fordonskombination i det finska vägnätet ska enligt förslaget höjas från 60 ton till 76 ton. Ministerarbetsgruppen för också fram tillfälliga höjningar som avses gälla i fem år. På detta sätt sprids transportföretagens investeringar över en längre tidsperiod.

Att tillåta tunga fordon som är större än i dag skulle enligt de utredningar och kalkyler som Kommunikationsministeriet låtit göra ge betydliga ekonomiska fördelar. Enligt Trafikverket skulle de föreslagna ändringarna under de första åren sänka logistikkostnaderna med ca 60 miljoner euro per år för att därefter leda till inbesparingar på ca 200 miljoner euro per år. I denna siffra har man räknat in de extra kostnader som den höjda fordonsmassan orsakar trafiknätet.

Enligt utredningar av Statens tekniska forskningscentral (VTT) skulle de kostnader som utsläppen medför minska.
För att de föreslagna ändringarna ska kunna genomföras krävs en ändring av den förordning som gäller tunga fordon och ett godkännande av EU-kommissionen. Målet är att ändringarna ska träda i kraft i början av nästa år.

Ytterligare information:
Jyri Kuusela, specialmedarbetare, 0295 34 2011 och Tero Jokilehto, specialsakkunnig, enhetschef, 0295 34 2568.

Förslag till ett delvis genomförande av strategin för vikt och mått på tunga fordon

1. PERMANENT HÖJNING AV TOTALVIKTEN

- 4-axliga lastbilar 32 t -> 35 t
- 5-axliga lastbilar 38 t -> 42 t
- 8-axliga fordonskombinationer (60 t) -> 68 t
- 9-axliga fordonskombinationer (60 t) -> 76 t
- lindring av brobestämmelsen för 4-axliga bilar
- lindring av brobestämmelsen för fordonskombinationer med en vikt över 44 t

2. TILLFÄLLIG HÖJNING AV TOTALVIKTEN (5 ÅR)
(för att jämna ut efterfrågan och marknadsstörningar)

- 2-axliga lastbilar 18 t -> 20 t
- 3-axliga lastbilar 26 t -> 28 t
- 3-axliga boggilastbilar 24 t -> 27 t
- 7-axliga fordonskombinationer 60 t -> 64 t

3. ÖKNING AV HÖJD 4,2 m -> 4,4 m