Minister Virkkunens kondoleanser med anledning av flygolyckan i Jämijärvi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2014 19.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen framför sina och hela statsrådets kondoleanser med anledning av sportflygolyckan i Jämijärvi i Satakunta. Minister Virkkunen framför sina djupaste kondoleanser till offrens anhöriga och till alla som har berörts av den tragiska luftfartsolyckan.

Kommunikationsministeriet och Trafiksäkerhetsverket Trafi inväntar Olycksutredningscentralens utredning av händelserna. Därefter kan luftfartsmyndigheterna utvärdera huruvida luftfartsbestämmelserna bör granskas till följd av olyckan. Under de senaste åren har det skett flera sportflygolyckor som krävt dödsoffer.

Ytterligare information:
Laura Rissanen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 041 540 4505
Pekka Henttu, luftfartsdirektör, Trafi, tfn 040 351 1931

Henna Virkkunen