Minister Virkkunen låter utreda riskerna med flygsport

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2014 14.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen har bett Trafiksäkerhetsverket Trafi göra en omfattande utredning av riskerna med flygsport.

I beredningen hör man ett stort antal aktörer, utövare och myndigheter inom sportflyget och jämför gängse praxis i olika länder.

Riskbedömningen gör det möjligt att föra en diskussion om en godtagbar risknivå och att fastställa fördelningen av roller och ansvar mellan myndigheterna och de olika aktörerna. Utredningen tjänar också som grund för att på kort och lång sikt planera åtgärder för att förbättra säkerheten inom flygsport.

Bedömningen av riskerna med flygsport ska överlämnas åt Kommunikationsministeriet senast den 30 september 2014.


Ytterligare information:
Silja Ruokola, regeringsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2367

Henna Virkkunen