Minister Viitanen: Viktigt att slutföra frekvensauktionen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2013 16.47 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsverket har meddelat Kommunikationsministeriet att det avbryter auktionen av frekvensområdet 800 MHz. Verket ser över reglerna för auktionen och informerar när auktionen återupptas.

Bostads - och kommunikationsminister Pia Viitanen anser att Kommunikationsverkets agerande är motiverat.

- Jag förstår de argument som Kommunikationsverket har lagt fram. Kommunikationsverket är behörig myndighet i frågan och det enda organ som känner till alla skeden av auktionen hittills, säger Viitanen.

- Kommunikationspolitiskt sett är det viktigt att auktionen kan slutföras och att finländarna därmed så fort som möjligt får tillgång till allt snabbare mobila kommunikationer.

Auktionen av 800 MHz-frekvenserna inleddes den 24 januari 2013. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket.

Ytterligare information
Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 0400 788 530
Antton Rönnholm, ministerns specialmedarbetare, 040 506 7676

Pia Viitanen