Minister Viitanen: Internationella spelregler för dataskydd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2013 14.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Enligt bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen är det nätspionage som USA:s säkerhetstjänst påstås bedriva ett internationellt problem, där integritetsskyddet och statens säkerhet ställs mot varandra.

- För att utreda situationen behövs det internationellt samarbete och en diskussion om spelreglerna. Jag understöder de europeiska dataombudsmännens initiativ att utreda saken tillsammans med EU-kommissionen. Det är viktigt att vi noggrant utreder vilket slags spionage det är fråga om och hur det påverkar medborgarnas dataskydd, säger Viitanen.

- Dessutom tänker jag vara i kontakt med kommissionär Neelie Kroes så att dataskyddsfrågorna prioriteras i den lagstiftningsreform som gäller EU:s inre marknad för telekommunikation.

Människor ska även på nätet kunna lita på kommunikationens integritet, även om det är ett utländskt bolag som upprätthåller servern, betonar Viitanen.

- Det är problematiskt att man ofta är tvungen att tillämpa andra lagar än Finlands lag på kommunikationstjänster som tillhandahålls i Finland. Dessa lagar har inte alltid lika omfattande bestämmelser som tryggar medborgarnas dataskydd som våra nationella lagar.

Enligt Finlands grundlag är det brottsligt att olovligt öppna ett konfidentiellt meddelande. Oberoende om det är fråga om e-post, textmeddelanden, brev eller telefonsamtal.

- Att överlåta uppgifter från Finland i nätspionagesyfte är lagstridigt. Dataombudsmannen och Kommunikationsverket övervakar att lagen följs. Deras uppgift är att till exempel utreda rättsliga frågor angående Google-servertjänster i Fredrikshamn, om sådana blir aktiella, Säger Viitanen.

- Vid kommunikationsministeriet leder jag beredningen av informationssamhällesbalken, ett lagprojekt som kommer att öka utländska telekommunikationsföretags ansvar i dataskyddsfrågor, säger Viitanen.

- Också konsumenternas medvetenhet om dataskydd bör ytterligare förbättras. Varje internetanvändare måste själv vara på det klara med att kommunikationen på webben inte är säker överallt. Kommunikationsverket arbetar kontinuerligt och aktivt för att öka dataskyddet, säger Viitanen.

Ytterligare information:
Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 0400 788 530