Minister Vehviläinen: Snabbtåget förkortar resan till S:t Petersburg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2010 11.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

- Finland och Ryssland står inför en ny era i och med den snabba tågtrafiken. Projektet har beretts sedan 1994 och idag har vi glädjen att fira detta storprojekt. Snabbtåget för metropolområdena kring Helsingfors och S:t Petersburg närmare varandra, resorna blir snabbare och i synnerhet turismen och näringslivet gynnas, säger trafikminister Anu Vehviläinen om ibruktagandet av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och S:t Petersburg.

- Man måste vara beredd på det växande antalet resenärer och skapa tjänster som stöder turismen i de båda länderna. Turismen är viktig för de båda städerna och majoriteten av finländarna har fortfarande inte upptäckt S:t Petersburg som resmål, konstaterar minister Vehviläinen.

- På statsrådets vägnar vill jag tacka alla som bidragit till att genomföra projektet, myndigheterna i de båda länderna, operatörerna, planerarna och entreprenörerna och önska den snabba tågförbindelsen all framgång.

Minister Vehviläinen stiger på festtåget vid Vainikkala station. Under tågresan diskuterar hon aktuella trafikfrågor som rör Finland och Ryssland med Rysslands trafikminister Igor Levitin.