Minister Risikko: Lagligt för Uber att förmedla beställningar, men körningar kräver taxitillstånd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2015 16.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Enligt trafik- och kommunminister Paula Risikko är amerikanska Ubers förmedling av taxibeställningar tillåten. Däremot krävs ett taxitillstånd för att utföra själva körningarna.

- Amerikanska Uber är inte ett taxibolag utan en förmedlare av taxibeställningar. Förmedlingen av beställningar är en tillåten näringsverksamhet i Finland. Att utan taxitillstånd och en taxichaufförs yrkeskompetens skjutsa någon är däremot olagligt, påpekar Risikko i sitt svar på riksdagsledamot Mikko Alatalos skriftliga spörsmål.

Frågan gällde bland annat hur Kommunikationsministeriet (KM) och Finansministeriet tänker ingripa i Ubers verksamhet och om den kan förbjudas helt i Finland. Risikko svarade på Alatalos fråga den 4 mars.

Enligt lagen om taxitrafik får man yrkesmässigt transportera personer med en personbil endast om transportföretaget har ett taxitillstånd och föraren har ett yrkeskörkort för taxiförare. Utan dessa får man utföra persontransporter endast i sådana undantagsfall som nämns i lagen, såsom i anslutning till hemservice eller med museifordon.

Polisen ansvarar för övervakningen av transporter medan den slutliga tolkningen av lagen sköts av domstolarna. KM har inte befogenheter att ingripa i enskilda bilisters lagöverträdelser.

Kommunikationsministeriet har informerat Uber om den aktuella taxilagstiftningen i Finland, kravet på taxitillstånd och företagarens ansvar. Ministeriet känner inte till fall med Uberförare som skulle ha lett till polisutredning.

Lagen om taxitrafik innehåller en del bestämmelser om beställningscentraler, men det behövs inget tillstånd för själva verksamheten. Ministeriet anser att Ubers digitala förmedling av beställningar inte kan ses som en beställningscentral enligt lagen om taxitrafik, så vederbörande bestämmelser gäller inte Uber.

Ytterligare information:
Mikael Nyberg, regeringsråd, tfn 0295 34 2474