Minister Risikko: Finland till världens bästa utvecklare av trafiktjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2015 15.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Enligt trafik- och kommunminister Paula Risikko har Finland goda förutsättningar att utnyttja digitaliseringen och nå framgång i utvecklingen av trafiktjänster, även med hård internationell konkurrens.

- Digitaliseringen medför en enorm möjlighet för Finland och finländsk kompetens. För att skapa nya tjänster måste de kunna testas. Jag anser att Finland har mycket goda möjligheter att bli en plats där nya trafiktjänster kan utvecklas, testas och kommersialiseras, säger Risikko.

- Vi har en fungerande trafikinfrastruktur, mångsidiga trafiktjänster, teknologikompetens i världsklass och ett praktiskt tillvägagångssätt för problemlösning. Man kan säga att vi är nummer ett i världen inom utvecklingen av nya, intelligenta trafiktjänster, säger Risikko.

Liikennelabra, som leds av kommunikationsministeriet, är ett bra exempel på ett samarbetsnätverk mellan den offentliga sektorn och företagssektorn. Nätverket vill säkerställa en fungerande miljö för aktörer inom den intelligenta trafiken. Liikennelabras verksamhet utgår ifrån tanken om mobilitet som en tjänst vilken har sina grunder i Finland och är internationellt känd som Mobility as a Service (MaaS).

- Liikennelabra är ett samarbetsforum som utvecklas som en öppen utvecklingsmiljö som är enkel att gå med i och varifrån man kan hitta viktiga samarbetspartner. Trafiken är en viktig del av våra liv och således är det också bra att samla olika aktörer för att skapa framtida trafiklösningar. Trafikmarknaden är internationell, så det är viktigt att skapa internationella nätverk. Vi har redan fått ett antal samarbetsförslag från runt om i världen, säger Risikko.

Enklare att kombinera trafikformer genom digitalisering

Trafik- och kommunminister Paula Risikko anser att vardagstrafiken blir enklare genom digitaliseringen.

- Det ska gå enkelt och smidigt att förflytta sig från en plats till en annan, vilket kräver att olika trafikformer kombineras. Detta går enklare med hjälp av digitaliseringen, konstaterar minister Risikko.

En grupp aktörer i Finland håller för närvarande på att grunda världens första så kallade mobilitetsoperatör för att kombinera olika trafikformer. Risikko ser detta som ett bra exempel på nytänkande och trafikens förändring till en tjänst.

- Med hjälp av operatören kan tjänster från olika tjänsteleverantörer kombineras till en mer sammanhängande resekedja. Målet är att kunden kan förflytta sig smidigt från dörr till dörr, oberoende av vilka trafikformer han eller hon behöver, konstaterar Risikko.

Ytterligare information:
Sami Paatero, statssekreterare, tfn 0295 530 353