Minister Ranne: Vi ska bygga trafikleder, förbättra tjänster och stärka säkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2023 11.07 | Publicerad på svenska 21.8.2023 kl. 11.36
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne.
Kommunikationsminister Lulu Ranne. (Bild: Lauri Heikkinen)

Genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo har inletts vid kommunikationsministeriet.

Kommunikationsminister Lulu Ranne presenterade regeringsprogrammets prioriteringar inom transport och kommunikation för medierna den 21 augusti 2023. 

– Vi ska bygga trafikleder, förbättra tjänster och stärka säkerheten överallt i Finland. Det finns gott om konkret arbete infört regeringsprogrammet och åtgärder har redan vidtagits. Ekonomin måste fås i ordning och därför måste medlen användas med eftertanke, konstaterar minister Ranne.

Regeringens mål är att stärka de offentliga finanserna med sex miljarder euro inom denna valperiod. 

– Även kommunikationsministeriets finansieringsnivå kommer att sjunka. Vi bygger dock fortfarande trafikleder eftersom regeringen har beslutat att genomföra ett trafik- och transportinvesteringsprogram på nästan tre miljarder euro för att stödja tillväxten. Investeringsprogrammet finansieras genom försäljning av statens egendom, säger minister Ranne.

Genom den riksomfattande Trafik 12-planen säkerställs det att hela trafiksystemet utvecklas långsiktigt. Utgångspunkten är ekonomisk effektivitet, säkerhet och tryggande av samhällets funktion. Arbetet med att uppdatera planen har redan påbörjats. Kommunikationsministeriet ska investera i de trafikleder som är viktigast med tanke på tillväxten, sysselsättningen och försörjningsberedskapen. 

Olika transportslagstjänster ska förbättras med tillgängliga resurser. De offentligt ordnade trafiktjänsterna ska utvecklas i samarbete med kommunerna och välfärdsområdena och konsumenternas förtroende för taxitrafiken stärkas. I utvecklingsarbetet utnyttjas digitalisering, och automatisering främjas.

Rundradion ska ses över och finansieringen och användningen av dess medel öppnas för allmänheten inom ramen för aktiebolagslagen. Målet är att Rundradion ska föregå med gott exempel när det gäller öppenhet och effektiv medelsanvändning. Beredningen kommer att ske i en parlamentarisk arbetsgrupp där alla riksdagspartier deltar. 

Säkerheten ska stärkas både i trafik och i kommunikation.

– Trafiksäkerheten är en fråga för hela samhället. Jag vill fästa särskild uppmärksamhet vid barns och ungas trafiksäkerhet, konstaterar minister Ranne.

Cybersäkerheten ska stärkas genom många olika åtgärder i hela samhället. Väsentligt är också att förbättra medborgarnas dataskydds- och cyberkompetens.

Ytterligare information:

Marjo Lindgren, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 119, [email protected]