Minister Ranne: Vägnätet underhålls i hela Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2024 8.01 | Publicerad på svenska 7.5.2024 kl. 15.44
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Fanni Uusitalo/Statsrådets kansli)

I regeringsprogrammet beviljades tilläggsfinansiering för att stoppa ökningen av det eftersatta underhållet. Kommunikationsminister Lulu Ranne besöker ett beläggningsarbete i Nyland och följer hur arbetet framskrider den 3 maj 2024.

Regeringen genomför under valperioden ett trafik- och transportinvesteringsprogram på nästan tre miljarder euro. Programmet ska finansieras genom försäljning av statens egendom. För finansieringen av trafik och transporter har det sammanlagt  reserverats 597 miljoner euro i budgeten för 2024, varav ett anslag på 250 miljoner euro för att sköta det eftersatta underhållet.

Trafikledsverket och NTM-centralerna eftersträvar riksomfattande ett program på cirka 4 000 kilometer beläggning.

– Vi har ärmarna uppkavlade och det har vidtagits åtgärder på vägarbetsplatserna. Vi får ökningen av det eftersatta underhållet stoppad i år, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

– På beläggningsarbetsplatserna byggs en smidigare vardag. Vägnätet underhålls i hela Finland och alla finländares säkerhet och behov prioriteras, samtidigt som företagens konkurrenskraft stärks, fortsätter minister Ranne.

Under de senaste åren har budgetramen varit knapp, vilket innebär att beläggningsarbetena har prioriterats till det mest trafikerade vägnätet på cirka 10 000 kilometer, där cirka två tredjedelar av trafiken löper. Därmed har det övriga vägnätets skick försämrats. Nu får man dock också ny yta på medeltrafikerade och mindre trafikerade vägar. Exempelvis mer än fördubblades kilometrarna beläggning av medeltrafikerade vägar jämfört med de senaste åren.

Mer information:

förfrågningar om intervjuer med kommunikationsminister Ranne 
Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]