Minister Ranne om taxitrafiken: ”Problemen inom branschen har tagits på allvar – beredningen av ändringar framskrider i rask takt”

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2024 11.09 | Publicerad på svenska 15.2.2024 kl. 8.27
Pressmeddelande
.
Kommunikationsminister Lulu Ranne. (Bild: Fanni Uusitalo, VNK)

Redan sommaren 2023 började kommunikationsministeriet förbereda åtgärder för att avhjälpa bristerna inom taxisektorn och öka förtroendet för hela sektorn. Ministeriet sänder en bedömningspromemoria på remiss i maj. I promemorian undersöks åtgärder som ska rätta till regleringen.

”Beredningen av ändringarna av taxeregleringen framskrider i rask takt enligt överenskommen tidsram. På våren kommer vi att lägga fram en lång lista över åtgärder som professionella och andra intressentgrupper inom branschen kan kommentera. Vårt mål är att återställa förtroendet för taxibranschen. Konsumenten måste kunna lita på att taxiresan är säker”, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

”Taxibranschen måste vara sådan att hederliga yrkesmänniskor kan arbeta tryggt och att de som bryter mot reglerna straffas med lägre tröskel och strängare än för närvarande”, konstaterar minister Ranne.

Avsikten är att transportservicelagens taxireglering ska ändras genom ett paket som består av flera åtgärder. Vid förberedandet av ändringar har man utrett metoder för att förbättra förhandstillsynen till exempel genom att fastställa skärpta krav för tillträde till branschen, öka förarutbildningen och betona betydelsen av språkkunskaper.

I fråga om de förberedande åtgärderna har man också bedömt olika sätt att öka myndighetssamarbetet vid tillsynen över taxibranschen. Alla de metoder som behandlats i beredningen och deras effekter bedöms närmare vid den fortsatta beredningen. 

”Lagändringarna utarbetas i gott samarbete med branschaktörerna. Inom taxibranschen finns det många yrkeskunniga förare som erbjuder sina kunder utmärkta tjänster. Vi ser till att alla följer samma spelregler i fortsättningen”, säger minister Ranne.

Taxiregleringen korrigeras först med enskilda ändringar så att synliga resultat ska åstadkommas så snart som möjligt. Vissa frågor kräver längre och mer omfattande beredning som kan göras senare. Efter de ändringar som nu bereds kommer vi att noggrant följa upp taximarknaden.

Vad händer härnäst?

En bedömningspromemoria om de åtgärder som behövs för att korrigera taxiregleringen ska sändas på remiss våren 2024.

Ett förslag till regeringsproposition om lagstiftningsändringar sänds på remiss hösten 2024 och överlämnas till riksdagen för behandling under vårsessionen 2025.

Mer information

Begäran om intervju med minister Ranne:
specialmedarbetare Tuomas Sorsa, tuomas.sorsa(a)gov.fi, tfn 0295 342 012

Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 0295 342 498