Minister Ranne: Natomöte om transport i Tammerfors intensifierar samarbetet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2024 17.01 | Publicerad på svenska 20.5.2024 kl. 17.29
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne
Bild: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia/LVM

Natos transportplaneringsgrupper sammanträder i Finland den 20–24 maj 2024 i Tammerfors. Vid mötet behandlas bland annat samarbetet inom civil och militär trafik och transport och resiliensen inom trafiken och transporten.

Det är fråga om det första stora officiella Natomötet som ordnas i Finland under Finlands Natomedlemskap. Under Finlands Natomedlemskap har det tidigare ordnats andra stora evenemang i Finland, såsom symposier. 

Kommunikationsministeriet ansvarar för att ordna mötet. Ett officiellt Natomöte för transportplaneringsgrupperna har senast ordnats utom Natos huvudstab 2005.

– Det är fint att Natos transportplaneringsgrupper i rådande säkerhetspolitiska läge sammanträder just i Finland. Transportmötet i Tammerfors intensifierar och stärker samarbetet mellan Natoländerna, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

– En fungerande trafik- och transportinfrastruktur är en väsentlig del av Finlands försörjningsberedskap och övergripande säkerhet. Det är viktigt att göra det klart för alla att infrastrukturen byggs upp för och betjänar alla medborgare, och att den också klarar undantagsförhållanden, fortsätter minister Ranne. 

Vid mötet i Tammerfors sammanträder transportplaneringsgrupperna för civil luftfart, land- och sjötrafik. I mötet deltar sammanlagt närmare hundra representanter från Natos huvudstab och 29 olika länder.

Mer information:

förfrågningar om intervjuer med kommunikationsminister Lulu Ranne:
Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]