Minister Ranne: GPS-störningar från Ryssland tas på allvar och myndigheterna vidtar åtgärder för att garantera flygsäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2024 15.58 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 9.40
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Fanni Uusitalo, Statsrådets kansli)

I offentligheten har det rapporterats om GPS-störningar som riktar sig mot flygtrafiken. Transport- och kommunikationsverket (Traficom) uppgav i sitt pressmeddelande att det fortfarande är tryggt att flyga till och i Finland. Verket ansvarar för flygsäkerheten och säkerheten i luften och till dess uppgifter hör uppföljning av GPS-störningar. .

Transport- och kommunikationsverket hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde och ministeriet styr verkets arbete.

Utrikesminister Elina Valtonen berättade fredagen den 3 maj 2024 att GPS-störningarna kommer från Ryssland. 

– Vi tar GPS-störningarna på allvar och följer dem noga. Vi har ett nära samarbete med den övriga statsförvaltningen för att garantera säkerheten, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

GPS-störningar är inget nytt fenomen och de upptäcks vanligen i konfliktområden. Transport- och kommunikationsverket har under det här året fått allt fler anmälningar om GPS-störningar. 

– Det är viktigt att det förändrade säkerhetsläget beaktas också inom flygtrafiken och planeringen av den. Detta har vi gjort och för vår del sörjer vi för den nationella säkerheten inom området för transport och kommunikation, fortsätter minister Ranne.

Ytterligare information:

förfrågningar om intervjuer med kommunikationsminister Ranne: 
Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]  

Suvi Lahtikankare, regeringssekreterare, tfn 0295 342 105, [email protected]

Kaisa Laitinen, enhetsdirektör, kommunikationsråd, tfn 0295 342 608, [email protected]