Minister Lindén: Bredband till skäligt pris blir basservice jämförbar med posten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2009 12.37 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.51
Nyhet

Riksdagen förde den 25 februari remissdebatt om förnyande av föreskrifterna om samhällsomfattande tjänster i kommunikationsmarknadslagen.

- Från att ha varit en lyxvara har goda teleförbindelser blivit en nödvändighet, eftersom medborgarnas arbete och fritid kräver högklassiga datakommunikationsförbindelser. Finländarna kan på riktigt vara fullvärdiga medborgare i vardagens informationssamhälle endast om de har tillräckliga kommunikationsförbindelser för att kunna använda tjänsterna på nätet, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

- Regeringen förbättrar tillgången på snabba datakommunikationsförbindelser. Så skapar man en möjlighet för alla finländare att använda elektroniska tjänster, påminner Lindén.

Enligt lagpropositionen föreskriver kommunikationsministeriet med sin bestämmelse en minimihastighet för den internetförbindelse som erbjuds alla. I det första skedet föreslås att innehållet i förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ändras så att minimihastigheten för internetförbindelsen höjs till 1 megabit per sekund.