Minister Kyllönen: Prissättningen av trafiken kan vara en positiv sporre

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2011 14.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Trafikminister Merja Kyllönen vill starta en bred samhällsdebatt om prissättningen av trafik. Kyllönen anser att finansieringen av trafiken bör vila på en hållbar och förutsebar grund och att det ska vara möjligt att prissätta trafiken utifrån en konsekvent och långsiktig politik.

- Prissättningen av trafiken ska vara en positiv sporre och ett styrmedel för en vettig, ekologisk och effektiv trafik. Prissättningen ska bedömas som en helhet av avgifter, skatter, stöd och tekniska möjligheter, sade minister Kyllönen vid det första Trafikforumet arrangerat av kommunikationsministeriet den 11 oktober i Helsingfors.

Privatbilismen ökar så gott som överallt i världen. I Finland uppskattas det att privatbilismen enbart i huvudstadsregionen kommer att öka med 40 procent under ett par årtionden.

- Vi ska sänka priset på nya bilar och förnya bilparken. Vi vill ge människorna större möjlighet att själva inverka på priset på deras rörlighet. Samtidigt minskar vi trafikutsläppen och trafikstockningarna, förbättrar kollektivtrafiken och gör det möjligt för människor att leva på landsbygden, framhöll minister Kyllönen.

Minister Kyllönen har för avsikt att i enlighet med regeringsprogrammet utreda möjligheten att ta i bruk vägavgifter som grundar sig på satellitpositionering.

- Men många frågor återstår att granska. Detta gäller bland informationshantering, regional och social jämlikhet, myndigheternas roll, teknik och övervakning. Vad gäller övervakning har vi ju lyckats få en lag som tryggar medborgarnas rättsskydd i fråga om uppföljningsuppgifter vid användning av mobiltelefoner, så varför skulle vi inte kunna stifta en motsvarande lag om satellitpositionering av bilar? frågar Kyllönen.

- Vägavgiften ska inte införas parallellt med nuvarande skatter och avgifter inom trafiken, utan i stället för dem för att styra trafikbeteendet, betonade ministern.

Enligt Kyllönen är en prissättning av trafiken som baserar sig på satellitpositionering ett verkningsfullt sätt att styra trafiken.

- Kilometeravgifterna avses vara dyrare under rusningstider eller när kollektivtrafiken är ett verkligt alternativ. Med hjälp av ekonomiska incentiv kan trafiken styras till andra än rusningstider, vilket optimerar användningen av vägar. På landsbygden är privatbilar det enda sättet att röra sig och därför avses ersättningen per kilometer vara billigare där, poängterade Kyllönen.

- En allt större andel av beskattningen av bilism planeras alltså att tas ut enligt användning, men som motvikt kan beskattningen av bilar sänkas. Föraren ska kunna påverka priset på den kilometerbaserade avgiften beroende på var och när hon eller han använder bilen.

- I Finland finns ett starkt kunnande inom denna bransch. Därför undrar jag varför branschen inte har deltagit i den offentliga debatten. Till dags dato har ingen fört fram alternativa sätt för att lösa de nuvarande problemen. Nu är det hög tid att rätta till situationen. Därför bjuder jag in alla vänner av trafikpolitik, företag och forskare inom trafikbranschen, medborgare samt företrädare för medier från söder till norr till ett expertseminarium som vi har planerat tills i höst för att diskutera de möjligheter som en ny prissättning av trafiken erbjuder, avslutade Kyllönen.

Ytterligare information: Sauli Hievanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400-165 004

Merja Kyllönen