Minister Kyllönen: Kollektivtrafiken tryggas även på landsbygden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2012 12.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

- Kollektivtrafiken håller inte på att läggas ner. Målsättningen är att trygga en fungerande kollektivtrafik både i städerna och på landsbygden. Vi har flera projekt på gång för att uppnå målsättningarna, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Kommunikationsministeriet utnämnde i maj Juhani Paajanen att utreda en sammanslagning av passagerartrafiken. Målsättningen är att finna de förnuftigaste tillvägagångssätten samt att uppnå en skälig servicenivå i synnerhet i glesbygderna. Vid kommunikationsministeriet utreds även en förnyelse av kollektivtrafikens finansiering för att uppmuntra till bättre service.

Kommunikationsministeriet fortsätter det konsekventa verkställandet av kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2009. Målsättningen är att skapa en lätthanterlig och gemensam servicehelhet samt öka passagerarmängden i kollektivtrafiken.