Minister Kyllönen invigde det första biooljedrivna fartyget

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2012 14.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Trafikminister Merja Kyllönen invigde Oy Gaiamare Ab:s nya specialfraktfartyg tisdagen den 5 juni i Åbo. Det är fråga om det första såhär stora fartyget i världen som använder miljövänlig bioolja som drivmedel. Specialfartyget är cirka 105 meter långt och 19 meter brett.

- Detta är ett betydande framsteg i den finska miljövänliga sjöfartens historia. Nu måste vi satsa på en allt renare sjöfart och biooljefartyget uppfyller alla nuvarande och kända framtida EU- och internationella utsläppskrav, sade minister Kyllönen i samband med invigningen av fartyget.

Det biooljedrivna maskineriet i Gaiamares fraktfartyg är mycket utsläppssnålt. Vid planeringen av fartyget har man dessutom försökt minska de miljöskador som fartyget orsakar, förbättra sjösäkerheten och utöka energieffektiviteten. Fartyget är i huvudsak avsett att användas i trafik på norra Östersjön.

Gaiamares fraktfartyg är en del av programmet för miljöstöd för finländska fartyg. I december 2010 beviljade kommunikationsministeriet Oy Gaiamare Ab 2 miljoner euro för investeringar som förbättrar fartygens miljöskydd.