Minister Kyllönen deltar vid IMO:s generalförsamling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2011 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Trafikminister Merja Kyllönen deltar vid den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s generalförsamling i London den 21-22 november 2011. Vid mötet diskuteras dels beslut som rör organisationens verksamhet, dels frågor om sjöfartssäkerheten och miljön.

Minister Kyllönens ämnen vid hennes anförande på måndagen den 21 november 2011 är kvalitetskriterierna för fartyg som godkänns för vintersjöfart och sjöfartens inverkan på klimatförändringarna. Därtill tar Kyllönen upp sjöröveri och Finlands erfarenheter av operation Atalanta vid Adenviken våren 2011.

Utöver det officiella programmet ska ministern personligen samtala med IMO:s ledning och deltagarländernas beslutsfattare. Förutom sjöfartsfrågor bedriver Finlands delegation en kampanj i samband med valet till IMO:s förvaltningsorgan om Finlands kandidatur för medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2013-2014.

Den finländska delegationens ordförande är trafikminister Merja Kyllönen och vice ordförande är ambassadör Pekka Huhtaniemi från Finlands ambassad i London. Mötesdelegationen består även av representanter från myndigheter och näringslivet.

Generalförsamlingen är IMO:s högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år. Generalförsamlingen fattar beslut om organisationens verksamhetsprogram, budget och andra ekonomiska arrangemang för de kommande åren och utser rådet. Förutom att delta vid IMO:s generalförsamling har Finland i organisationens kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper medverkat vid beredningen av frågorna som behandlas på mötet. Generalförsamlingen sammanträder den 21-30 november 2011.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 09 160 28367, 040 580 0894