Minister Kyllönen: Anpassningen av svavelregleringen kan inte finansieras ur bastrafikledshållningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2012 14.47 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Trafikminister Merja Kyllönen anser det vara viktigt att man i budgetförhandlingarna finner en fungerande sortiment åtgärder för anpassningen av sjötrafikens svavelreglering. Kyllönen ser åtgärder som stöder miljövänlig teknologi som de bästa och hållbaraste anpassningsmedlen.

Kyllönen är speciellt oroad över kopplingen av en del medel som figurerat i offentligheten till finansieringen av trafikledshållningen.

- En åtgärd som varit aktuell har handlat om att sänka trafikledernas avgifter eller att helt upphäva dem. I diskussionen måste man beakta att det är just med inkomsterna från trafikleden som bastrafikledshållningen och isbrytningen i praktiken finansieras, påpekar trafikminister Merja Kyllönen.

- Trafikledshållning baserar sig på kundbehov. Nedskärningar i trafikledshållningens och isbrytningens finansieringsnivå skulle på lång sikt höja transportkostnader och negera fördelarna med sänkta trafikledsavgifter. Trafikledens sämre tillstånd inverkar direkt på transportens säkerhet och smidighet, säger minister Kyllönen bekymrat.