Minister Kiuru: Parlamentarisk enighet säkerställer Yles framtid

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2011 10.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Riksdagsgruppernas ordförande och bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru enades den 16 december om finansieringen av Rundradion Ab:s (Yle) allmännyttiga verksamhet och om styrningen och övervakningen av bolaget.

- Det är av mycket stor betydelse att alla politiska grupper i riksdagen stöder Yle-reformen. Detta betonar att Rundradion verkar under tillsyn av riksdagen. Överenskommelsen träffades slutligen efter långa förhandlingar som pågick under två regeringsperioder. Jag vill framföra ett stort tack till riksdagsgruppernas ordförande för ett gott samarbete under de intensiva förhandlingarna som pågick hela hösten, säger Kiuru.

- För medborgarna tryggar Yle-reformen att Yles verksamhet fortsätter i dess nuvarande form och att programutbudet är mångsidigt med regionala inslag, konstaterar Kiuru.

Rundradions allmännyttiga verksamhet ska skötas med budgetfinansiering från och med början av 2013. Finansieringen täcks med en ny Yle-skatt, vars storlek fastställs enligt förvärvsinkomster och kapitalinkomster. Skatten är knappt 0,7 procent av inkomsterna, vilket betyder minst 50 euro och högst 140 euro per år beroende på hur höga inkomster man har. Skatten tas inte ut av minderåriga och inte heller av personer vars inkomster är lägre än tröskelnivån för skatten.

Enligt Kiuru är den nu överenskomna finansieringsmodellen socialt rättvis och för låginkomsttagare är den klart rimligare än den tidigare planerade medieavgiften.

- Det finns en miljon ensamboende i Finland och för dem är Yle-skatten bara hälften av den nuvarande tv-avgiften. I genomsnitt sjunker avgiften med 80-90 euro jämfört med det nu tillämpade systemet, säger Kiuru.

För företagen skapas ett tvåstegssystem där YLE-skatten är antingen ca 317 euro eller ca 634 euro beroende på företagets omsättning.

År 2013 uppgår finansieringen av Yles allmännyttiga verksamhet till 500 miljoner euro. Finansieringsnivån justeras varje år så att den motsvarar indexet för den årliga kostnadsökningen.

Kiuru betonar att år 2012 ska hushållen fortfarande betala tv-avgiften på nuvarande sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Styrningen och övervakningen av Yle kompletteras med reglering som gäller förhandsbedömning av väsentliga nya tjänster. Ärenden som gäller förhandsbedömningen och som ska behandlas av Yles förvaltningsråd kommer att beredas av en tjänsteman som arbetar i samråd med kommunikationsutskottet.

Vidare utökas riksdagens möjlighet att få information om hur rundradioverksamheten i allmänhetens tjänst har genomförts och hur verksamheten styrs och övervakas.

I detta sammanhang uppdateras också Yles uppgift i fråga om att tillhandahålla ett allmännyttigt programutbud.

Den nu träffade överenskommelsen om Yle-reformen kommer att utgöra grund för ett principbeslut av statsrådet. De nödvändiga lagändringarna kommer att genomföras på våren 2012.

Ytterligare information:
Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 0400 788 530
Elina Normo, kommunikationsråd, tfn 040 765 7887

Krista Kiuru