Minister Harakka: Ytterligare trettio miljoner euro till väghållning och banreparationer

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 15.40 | Publicerad på svenska 28.10.2022 kl. 12.48
Pressmeddelande
Tilläggsbudget (Bild: Statsrådet)
Tilläggsbudget (Bild: Statsrådet)

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2022 föreslår regeringen ett tilläggsanslag på cirka 31,4 miljoner euro för bastrafikledshållning. I syfte att förbättra havsfarleden till Ingå föreslås 1,9 miljoner euro för att trygga gasförsörjningen.

Regeringen föreslår att fullmakterna för de utvecklingsprojekt för trafikledsnätet som det beslutats om tidigare justeras. Det föreslås att fullmakterna höjs för 13 projekt och höjningarna uppgår sammanlagt till 119,15 miljoner euro. Behoven att höja fullmakterna beror i huvudsak på den höjda kostnadsnivån.

Regeringen lämnade den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 till riksdagen den 27 oktober 2022.

- Den höjda kostnadsnivån påverkar inte bara nya, utan också pågående projekt. Jag är glad över att man nu säkerställer att alla projekt framskrider i ändamålsenlig omfattning och att trafiksystemet kan utvecklas enligt planerna, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Som nya anslag föreslås en fullmakt på 42,6 miljoner euro för projektet för förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemangen för regionväg 562 Lentokentäntie, och ett anslag på 0,02 miljoner euro för 2022. För projektet ansökte man om finansiering ur Europeiska kommissionens fond för militär rörlighet i samband med utlysningen hösten 2022.

År 2023 pågår 15 banprojekt, nio vägprojekt och ett farledsprojekt samt flera projekt för planering av trafikleder. Avtalsfullmakterna för dessa trafikledsprojekt uppgår sammanlagt till 1,75 miljarder euro.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, specialmedarbetare, tfn 050 478 1027, [email protected]

Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, tfn 040 059 3706, [email protected]

Mikko Nygård, direktör för ekonomi- och förvaltningsenheten, tfn 050 341 1548, [email protected]