Minister Harakka träffar de nordiska transportministrarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2022 10.04 | Publicerad på svenska 7.11.2022 kl. 15.13
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila, Statsrådets kansli)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila, Statsrådets kansli)

Transportministrarna från Finland, Norge, Island och Sverige träffas i Fredrikstad i Norge den 7-8 november 2022. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Norges transportminister Jon-Ivar Nygård är ordförande för mötet där också Islands infrastrukturminister Sigurður Ingi Jóhannsson och Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson deltar. Även EU-samordnare Pat Cox från Europeiska kommissionen kommer att delta i mötet.

Ministrarna kommer särskilt att diskutera det geopolitiska lägets inverkan på trafik- och transportsektorn, revideringen av TEN-T-förordningen, stomnätskorridoren och en hållbar trafik och transport.

- Det nordiska samarbetet inom sektorn trafik och transport har alltid varit fungerande och aktivt. Det nya världspolitiska läget påverkar också trafik- och transportfrågorna och betydelsen av samarbetet bara ökar, konstaterar minister Harakka.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 478 1027,

Jani Haapsaari, specialsakkunnig, [email protected], tfn 050 500 1903

Timo Harakka